Nieuwenburg

logo

Jaarrekening & rapportages

Als ondernemer moet u aan veel administratieve verplichtingen voldoen. Voor de belastingdienst moet u jaarlijks een elektronische winstaangifte insturen van uw bedrijf. Wilt u een financiering bij een bankinstelling aangaan, dan wordt om de jaarrekening gevraagd. En zo zijn er nog meer redenen waarom er jaarlijks een balans met verlies- en winstrekening moet worden opgesteld.

Ons kantoor stelt jaarrekeningen samen voor eenmansbedrijven, vennootschappen onder firma, maatschappen, besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Op verzoek stellen wij ook tussentijds maandelijkse, kwartaal of halfjaar rapportages op. Onze jaarrekeningen zijn duidelijk en makkelijk leesbaar.

Voor de besloten vennootschappen verzorgen wij het wettelijk verplichte deponeringsverslag voor de Kamer van Koophandel en de rapportage van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Tot slot kunnen we u adviseren bij het opstellen van een ondernemingsplan.