Nieuwenburg

logo

header-wiezijnwij

Noab

Nieuwenburg Administratie- en Belastingadviseurs B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingadviseurs (NOAB). Het NOAB-keurmerk staat voor waarborg van kwaliteit. NOAB stelt strikte eisen voor toetreding. De kantoren zijn vooraf uitvoerig getoetst op opleiding, bedrijfsvoering en kwaliteitsborging. NOAB-kantoren hebben zich verbonden aan een onafhankelijke klachtenregeling. De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Ieder lid wordt periodiek onderworpen aan een 'herkwalificatie'.

Advieskantoren aangesloten bij NOAB zijn de best geïnformeerde advieskantoren in Nederland. Alle kantoren hebben door hun lidmaatschap bij NOAB een abonnement op Fiscanet Accountancy. Dagelijks ontvangen wij als NOAB-adviseur per e-mail al het relevante nieuws betrekking hebbende op fiscale zaken, arbeidszaken, pensioen en sociale wetgeving. In voorkomende gevallen kunnen wij een beroep doen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep. In de NOAB-adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

Een NOAB-lid is:

  •  de administrateur die tevens de jaarstukken verzorgt;
  • de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt;
  • de fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en fiscaal adviseert;
  • de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen;
  • de inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden;
  • de vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Garantie

De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat en hebben eigen gedrag- en beroepsregels. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke Tuchtcollege en een College van Beroep. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt altijd schadeloos gesteld kan worden.