Skip to main content

Bij Kantoor Nieuwenburg bent u altijd op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024
Box 2 wijzigt per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

26 september 2023 - De aanstaande tariefswijziging in box 2 is al enige tijd geleden aangekondigd. Per 1 januari 2024 worden er in plaats van 1, 2 tariefschijven in box 2 geïntroduceerd.
Lees meer...

Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024
Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

26 september 2023 - De toepassing van de herinvesteringsreserve bij een staking van een gedeelte van een onderneming (gedeeltelijke staking) als gevolg van overheidsingrijpen wordt ruimer met ingang van 1 januari 2024.  
Lees meer...

Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd
Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

25 september 2023 - De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750
Lees meer...

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024
Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

20 september 2023 - In het wetsvoorstel Belastingplan 2024 wordt voorgesteld wordt om het privégebruik van een OV-abonnement dat, of van een voordeelurenkaart die, wordt vergoed of verstrekt (waaronder ook het ter beschikking stellen valt) gericht vrij te stellen. 
Lees meer...

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer
Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

20 september 2023 - De reeds voorgenomen verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding in de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting naar € 0,22 per kilometer wordt verder verhoogd naar € 0,23.
Lees meer...

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

9 september 2023 - Lang niet iedere ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als u met uw activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer en winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen. Dan bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:winst uit ondernemingloon uit dienstbetrekkingresultaat uit overige werkzaamheden  
Lees meer...

Btw uit andere EU-landen terugvragen voor 1 oktober 2023
Btw uit andere EU-landen terugvragen voor 1 oktober 2023 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

6 september 2023 - Hebt u in 2022 btw betaald in een ander EU-land? En hebt u in dat land geen btw-aangifte gedaan? Vraag de btw terug in NederlandDe btw die u in dat andere EU-land hebt betaald, kunt u makkelijk terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.  
Lees meer...

Hoe regel ik mijn pensioen als zzp’er?
Hoe regel ik mijn pensioen als zzp’er? - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

31 augustus 2023 - Als zzp'er heeft u recht op AOW als u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt daarnaast zelf uw oudedagsvoorziening aanvullen. Voor deze aanvulling bestaan verschillende mogelijkheden.
Lees meer...

Opladen auto van de zaak
Opladen auto van de zaak  - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

31 augustus 2023 - Aan een werknemer is een elektrische auto ter beschikking gesteld. De werknemer laadt de auto bij zijn woning op.Voor het jaar 2023 geldt een prijsplafond voor alle huishoudens en andere afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. Het prijsplafond voor elektriciteit bedraagt (inclusief belasting) € 0,40 per kWh tot een gebruik van 2900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief uit het energiecontract. VraagHoe hoog is de vergoeding die de werkgever onbelast mag geven aan de werknemer?
Lees meer...

Wet toekomst pensioenen in werking
Wet toekomst pensioenen in werking - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

31 augustus 2023 - Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.Tijdens deze overgangsfase is het van belang dat mensen goede uitleg krijgen over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert in hun pensioenregeling. Daarom wordt een brede voorlichtingscampagne gestart vanuit de Rijksoverheid over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders.
Lees meer...